Details

Besøk vår bokbutikk INK, eller send e-post til publications@kunsthall.no for spørsmål om publikasjoner.

Utgangspunktet for utstillingen og den medfølgende publikasjonen “Details” er den slovenske teoretikeren Rastko Močniks samling av tekster med tittelen “ How Much Fascism?”. Midt i oppløsningen av Jugoslavia, relaterte Močnik konfliktene og fremveksten av fascistiske krefter til de strukturelle konsekvensene av innføringen og rekonstruksjonen av den perifere kapitalismen. I dag preges hele Europa av en alarmerende politisk høyreorientering og vi bør derfor rette våre blikk utover “periferiene”, mot kjernen av de liberale demokratiene. Močniks grunnleggende postulat forblir – “Spørsmålet er ikke “fascisme – Ja eller nei? “, men” Hvor mye fascisme?”.

Selvsagt er åpenlyse uttrykk for fascisme forholdsvis lett gjenkjennelige (ikke minst siden det blir mer og mer av det), men vi må også rette oppmerksomheten mot den tause fascismen som er i ferd med å bli normalisert ved at systematisk vold siver inn i lovverket og nasjonalstatenes daglige administrasjonspraksis, og se på undertrykkingsmekanismer og ulike symptomer på samtidens fascisme – ofte presentert for oss som uunngåelige, pragmatiske nødvendigheter. Med andre ord: Vi må se på detaljene.

Utstillingen viste arbeider av Lene Berg, Burak Delier, Avi Mograbi, Trevor Paglen, Superflex, Milica Tomić og ble kuratert av What, How and for Whom/WHW i Bergen Kunsthall.

Publikasjonen består av nyproduserte tekster av:
Lene Berg “A Few Words about Norwegian Products”
Mikkel Bolt Rasmussen “Collective Hatred: Xenophobia, Sex + Some Fascism; or Why Breivik Loves Denmark”
Hito Steyerl “Let’s Talk About Fascism”
Gáspár M. Tamás “On Post-Fascism, How Citizenship is Becoming an Exclusive Priviledge” (publisert i 2000) + “A Postcript to Post-Fascism; Preliminary Thesis to System of Fear”
WHW “Details”

Publisert av Bergen Kunsthall, 2011
Redaktør: What, How and for Whom/ WHW
Kunstnere: Lene Berg, Burak Delier, Avi Mograbi, Trevor Paglen, Superflex, Milica Tomić
Tekster: Lene Berg, Mikkel Bolt Rasmussen, Hito Steyerl, Gáspár M. Tamás and What, How and for Whom/ WHW
Katalogdesign: Dejan Kršić / WHW
Antall sider: 72
Illustrasjoner: 29
ISBN: 978-82-93101-05-5
Softcover: 17*24
Språk: Engelsk
Pris: 150 NOK / EUR 19

What, How and for Whom