Haegue Yang
Dare To Count Phonemes and Graphemes

Besøk vår bokbutikk INK, eller send e-post til publications@kunsthall.no for spørsmål om publikasjoner.

Denne nye katalogen følger to soloutstillinger av Haegue Yang som ble vist parallelt høsten 2013: Journal of Bouba/kiki ved Glasgow Sculpture Studios, Glasgow (5. oktober – 20. desember 2013); og Journal of Echomimetic Motions ved Bergen Kunsthall, Bergen (18. oktober – 22. desember 2013).

Publikasjonen Dare to Count Phonemes and Graphemes, springer ut av disse to utstillingene, som riktig nok var geografisk adskilte, men unnfanget og utarbeidet i fellesskap. Mens hver av de to utstillingene for seg selv var uavhengige og representerte svært ulike uttrykk for Haegue Yang’s praksis – forenes de begge gjennom kunstnerens prosess og metode. Begge utstillingene viser hvordan Yangs kunstnerskap stadig beveger seg i nye retninger, og de er begge emblematiske for den interessen for abstraksjon og bevegelse som Yang har utforsket i sine nyeste prosjekter. Katalogen presenterer to helt nye tekstbidrag, i tillegg til et intervju med kunstneren, utført av de respektive kuratorene for de to utstillingene.

Haegue Yangs arbeider er internasjonalt anerkjent og utmerker seg ved et presist og forførende visuelt språk, ofte uttrykt gjennom abstraksjon i kombinasjon med umiddelbar sensorisk erfaring. Hun er en kunstner som stadig utfordrer grensene for sitt eget virke og beskjeftiger seg med ny metodikk og praksis. Denne tilnærmingsmåten preger utstillingene ved Glasgow Sculpture Studios og Bergen Kunsthall, samt denne publikasjonen.

Haegue Yang
Dare To Count Phonemes and Graphemes
Publisert av Sternberg Press, Bergen Kunsthall og Glasgow Sculpture Studios, 2013.
Redaktører: Kyla McDonald og Steinar Sekkingstad
Kunstner: Haegue Yang
Bidragsytere: Ute Meta Bauer, Kyla McDonald, Kathy Noble, Steinar Sekkingstad og Haegue Yang
Design: Studio Manuel Raeder
Antall sider: 202

ISBN 978-3-943365-91-7
Softcover
Språk: Engelsk

Pris: NOK 240 / EUR 29
Opplag: 1300

Related