Cerith Wyn Evans

Besøk vår bokbutikk INK, eller send e-post til publications@kunsthall.no for spørsmål om publikasjoner.

Bergen Kunsthalls distinkte utstillingsarkitektur dannet utgangspunktet for Cerith Wyn Evans første større separatutstilling i Norden.

Kunsthallens fire tilstøtende saler, alle i ulik størrelse, var gjenstand for en helhetlig installasjon der rommenes egne proporsjoner og innbyrdes forhold til hverandre ble en direkte del av utstillingen – både visuelt og konseptuelt. Syv søyler bestående av et stort antall lysrør med gammel glødetrådteknologi, var spredt over tre av rommene. Lyset pulserte sakte i en ikke-definerbar rytmisk syklus hvor den enkelte lyssøylen gradvis gikk fra å være helt avslått til full lysstyrke. Søylene fylte rommene med glødende varmt lys og en påtakelig varme. En tilsvarende immateriell sanselighet ble også videreført i en ny lydskulptur sammensatt av syv transparente selvspillende fløyter. Utstillingen rommet dessuten et nytt tekstarbeid i neon, og verket Un coup de dés jamais n’abolira le hasard (2009), basert på et dikt av Mallarmé.

Denne boken inneholder to nye tekster som fra ulike ståsted belyser Wyn Evans’ kunstnerskap. Lars Bang Larsen behandler i et essay lyset som en kulturhistorisk størrelse med referanser til moderne filosofi, kunst og populærkultur. Videre blir kunstnerens egne betraktninger omkring kunst- og utstillingsproduksjon grundig presentert i det omfangsrike intervjuet mellom Wyn Evans og Solveig Øvstebø (Bergen Kunsthalls direktør og kurator for utstillingen). Katalogen er i tillegg rikt illustrert med fotografier fra utstillingen, samt et utvalg bilder fra kunstnerens eget arkiv.

Publisert av: Bergen Kunsthall, 2011
Redaktør: Åse Løvgren, Steinar Sekkingstad, Solveig Øvstebø
Kunstner: Cerith Wyn Evans
Tekst: Solveig Øvstebø og Cerith Wyn Evans (intervju), Lars Bang Larsen (essay)
Katalogdesign: Blank Blank
Antall sider: 81
Antall illustrasjoner: 31
ISBN: 978-82-93101-03-1
Softcover: 28 × 19 cm
Språk: Norsk / Engelsk
Pris: NOK 150 / EUR 19