Matthew Brannon, Andrea Büttner, Annette Kierulf, Caroline Kierulf, Thomas Kilpper
Brannon, Büttner, Kierulf, Kierulf, Kilpper

Besøk vår bokbutikk INK, eller send e-post til publications@kunsthall.no for spørsmål om publikasjoner.

Med gruppeutstillingen Brannon, Büttner, Kierulf, Kierulf, Kilpper presenterte Bergen Kunsthall i 2012 fem kunstnere som alle har plassert grafiske trykketeknikker i sentrum for en ellers sammensatt og svært variert kunstproduksjon. Utstillingen tematiserte ikke grafisk kunst i snever forstand, men undersøkte nettopp de mediale problemstillinger i lys av en kontemporær praksis hvor trykte medier kan oppfattes som en kategori, eller et åsted der historiske, diskursive, materiale og sosiale utvekslinger finner sted. Tittelen på utstillingen besto helt enkelt av en sammensetning av kunstnernes navn i alfabetisk rekkefølge, som for å understreke at det er det romlige møtet mellom akkurat disse fem kunstnerskapene som var prosjektets kjerne.

Publikasjonen er den tredje utgaven i en serie utstillingskataloger fra Bergen Kunsthall, alle i et raffinert magasinformat designet av Berlinbaserte Blankblank og rikt illustrert med store installasjonsfotografier fra utstillingen. Boken inneholder to nyproduserte essays som belyser utstillingen fra ulike ståsted. I tillegg til kuratorenes egen tekst bidrar Lars Bang Larsen med en tekst hvor det han kaller “affektens materialitet” benyttes til å diskutere enkelte samtidskunstneres bruk av grafiske trykk og andre “print media”.

Publisert av Bergen Kunsthall, 2012
Redaktør: Solveig Øvstebø, Steinar Sekkingstad
Kunstner: Matthew Brannon, Andrea Büttner, Annette Kierulf, Caroline Kierulf, Thomas Kilpper
Tekst: Solveig Øvstebø og Steinar Sekkingstad, Lars Bang Larsen
Katalogdesign: Blankblank
Antall sider: 97
Antall illustrasjoner: 41
ISBN: 978-82-93101-11-6
Softcover: 28 × 19 cm
Språk: Norsk og Engelsk
Pris: NOK 150 / EUR 21

Related