Bergen Kunsthall i perspektiv

Besøk vår bokbutikk INK, eller send e-post til publications@kunsthall.no for spørsmål om publikasjoner.

Boken Bergen Kunsthall i Perspektiv, 2001 – 2013 ser tilbake på Bergen Kunsthalls utstillinger, publikasjoner og arrangementer i perioden 2001 – 2013. Gjennom tilsammen 15 nyskrevne artikler og nyopptrykk av tidligere tekster, drøftes kunsthallmodellen og kunstinstitusjonens rolle som produsent, formidler og samfunnsaktør – både med utgangspunkt i Bergen Kunsthalls eget program og i et overordnet perspektiv. Tekstbidrag av Knut Ove Arntzen, Ina Blom, Dominic Eichler, Harald Flor, Eva Rem Hansen, Charlotte Myrbråten, Nina Möntmann, Josephine Pryde, Adrian Searle, Steinar Sekkingstad, Roar Sletteland, Dag Sveen, Monika Szewczyk, Jan Verwoert, Michel Ziegler og Solveig Øvstebø. Boken kommer også ut i en engelskspråklig versjon, Bergen Kunsthall in Perspective, 2001 – 2013.

Boken ble lansert høsten 2013, men blir på grunn av problemer med trykkingen først gjort tilgjengelig for salg våren 2014. I forbindelse med denne utgivelsen er utgaven oppdatert til å omfatte også hele Bergen Kunsthalls aktivitet høsten 2013.

Bergen Kunsthall i perspektiv, 2001 – 2013
Redaktører: Mai Lahn-Johannessen, Helene Lazaridis, Steinar Sekkingstad, Solveig Øvstebø, Stein-Inge Århus

Tekster av: Knut Ove Arntzen, Ina Blom, Dominic Eichler, Harald Flor, Eva Rem Hansen, Charlotte Myrbråten, Nina Möntmann, Josephine Pryde, Adrian Searle, Steinar Sekkingstad, Roar Sletteland, Dag Sveen, Monika Szewczyk, Jan Verwoert, Michel Ziegler, Solveig Øvstebø


Design: Blank Blank

Sider: 336
ISBN 978-82-93101-14-7

Softcover: 20,5*26 cm
Språk: Norsk

Pris: 280,-

Engelsk versjon

Boken kommer også ut i en engelskspråklig versjon, Bergen Kunsthall in Perspective, 2001 – 2013.

2001 – 2013