Filosofikaféen Hybris
19:00

Gratis inngang!

Tore Vagn Lid arbeider med forholdet mellom kunst og filosofi i sitt virke og skal tirsdag 24. april på filosofikafeèn adressere dette med Bertolt Brecht og hans inngang til det filosofiske teater, og da spesielt med forestillingen Fatzer som et konkret eksempel.

Den unge Bertolt Brechts ønske om å utvikle et “filosofisk teater” resulterte i en rekke genreoverskridende eksperimenter. Et av de dristigste ble arbeidet med “Egoisten Johann Fatzer”, et uavsluttet prosjekt på nesten 500 etterlatte fragmenter. Her viskes grensene effektivt ut mellom dramatisk form, poesi, litterære og filosofiske forsøk på en måte som bevisst setter forholdet mellom kunst og filosofi – mellom kunstnerisk og filosofisk form på prøve, og som foregriper samtidig som det utfordrer postmoderne innsikter 50 år senere. Den unge og eksperimentvillige Brechts innflytelse på samtidens toenangivende filosofer kan vanskelig overvurderes. Slik finnes her ansatser til filosofiske og politiske tankefigurer som finner ekko hos så ulike tenkere som Walter Benjamin, Theodor Adorno, Ernst Bloch og Roland Barhtes.

Vi vil i løpet av kvelden få en liten smakebit fra Fatzer.

Tore Vagn Lid er filosof, regissør og forfatter og har en doktorgrad fra Institut für Angewandte Theaterwissenschaft i Giessen (Summa cum laude). Han har i tillegg filosofi hovedfag, underviser jevnlig i inn og utland og har skrevet en rekke artikler om kunst- og kunstfilosofiske problemstillinger. Gav nylig ut boken “Gjensidige Konfrontasjoner – Tetaer som kritisk erfaringsrom i stoffskiftet mellom scene og musikk” (Peter Lang Verlag, Frankfurt) og var medredaktør for filosofiboken “Estetisk Safari – Kunstperspektiver i bevegelse” (UIB 2003). 2002). Han er videre kunstnerisk leder for Transiteatret-Bergen som for øyeblikket er aktuell med forestillingen “Fatzer” under FiB.

Kunst som filosofi – filosofi som kunst. Konkretisert ved (forestillingen om) egoisten Johan Fatzer. Innleggsholder: Tore Vagn Lid