Plattform: Mikkel Bolt Rasmussen
19:00

Gratis inngang!

Utstillingen Details i Bergen Kunsthall har vært gjenstand for mye oppmerksomhet siden åpningen i september. Utstillingen undersøker fremveksten av den tause fascismen i nasjonalstatens hverdagslige administrasjonspraksis og ber oss “se på detaljene”. Utstillingen er kuratert av den kroatiske kuratorgruppen What, How and for Whom / WHW og presenterer arbeider av kunstnerne Lene Berg, Burak Delier, Avi Mograbi, Trevor Paglen, Superflex og Milica Tomic.

Søndag 30. oktober er siste anledning til å se utstillingen, og dette markerer vi med et arrangement i Bergen Kunsthalls foredragsserie Plattform. Vi har invitert den danske kunsthistorikeren Mikkel Bolt Rasmussen til å presentere et foredrag basert på hans bidrag til publikasjonen Details som følger utstillingen. Foruten Mikkel Bolt Rasmussen, inneholder publikasjonen også bidrag fra Hito Steyerl, Lene Berg, G.M. Tamás og WHW.

Mikkel Bolt Rasmussen
er kunsthistoriker og kritiker. Han er lektor ved Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet. Han er medredaktør for tidsskriftet K&K, og forfatter av bøkene Den sidste avantgarde [2004], I sammenbruddets tjeneste, med Das Beckwerk [2008], Avantgardens selvmord [2009], og En anden verden. Kritiske epistler om de seneste årtiers antikapitalistiske satsninger inden for kunst og politik og forsøgene på at udradere dem [2011]. Han har også vært medredaktør for en rekke publikasjoner som blant andre Totalitarian Art and Modernity [2010], og Expect Anything Fear Nothing: The Situationist Movement in Scandinavia and Elsewhere [2011]. Han har publisert en rekke artikler om emner som antikapitalistisk aktivisme, revolusjonær tradisjon og Situationistisk Internationale i tidsskrifter som Multitudes, Rethinking Marxism, og Third Text. Blant hans seneste publiserte artikler er “On the Turn to Liberal Racism in Denmark” i e-flux journal, no. 22, 2011, og “Scattered [Western Marxist-style] Remarks about Contemporary Art, Its Contradictions and Difficulties” i Third Text, no. 109, 2011. Han har også kuratert flere utstillinger, som for eksempel “This World We Must Leave” [i samarbeid med Jakob Jakobsen] ved Aarhus Kunstbygning 2010.

Plattform er Bergen Kunsthalls foredragsserie
Støttet av Fritt Ord

Mikkel Bolt Rasmussen: COLLECTIVE HATRED: Xenophobia, Sex + Some Fascism; or, Why Breivik Loves Denmark