Plattform
Aileen A. Espiritu
14:00

Foto: Anne Zeits

På avslutningshelgen for Toril Johannessens utstilling «Avskrekking og beroligelse» inviterer Bergen Kunsthall til et foredrag av Aileen A. Espiritu. Hun er forsker ved Barentsinstituttet ved UiT, Norges arktiske universitet, som ligger på grenselandet mellom Norge, Russland og Finland i Arktis. Forskningen hennes dreier seg om bærekraftig utvikling i Arktis. Dette inkluderer offentlig diplomati, transnasjonal regionbygging i Arktis og Barentsregionen, spørsmål om identitetspolitikk i urfolk og ikke-urfolk i nordlige samfunn samt politikk for samfunnsbærekraft i Russland og Norge fra en komparativt perspektiv. Når det gjelder grensestudier har Espiritu forsket på og analysert grenseoverskridende og transnasjonale relasjoner i Barentsregionen gjennom perspektiver som undersøker geopolitikk, nyliberal økonomi og kultur.

Plattform er Bergen Kunsthalls serie med forelesninger og debatter. Plattform-arrangementene strømmes live på vår hjemmeside og Vimeo.

14:00
Upstairs

Related