Pikene på Broen: Cross-border Cooperation
Astrid Fadnes and Oleg Khadartsev
18:00

Som en del av Toril Johannessens utstilling «Avskrekking og beroligelse» inviterer Bergen Kunsthall til et foredrag av Astrid Fadnes og Oleg Khadartsev, kuratorer for Barents Spektakel 2024. Årets utgave fikk tittelen «Soft Shields» og ble arrangert av Pikene på Broen.

Pikene på Broen, etablert i 1996, er et kollektiv bestående av kuratorer og produsenter med base i Kirkenes i Nordøst-Norge. Kirkenes ligger 15 km fra den russiske grensen og 50 km fra den finske grensen, og er ideelt plassert for grenseoverskridende samarbeid og kulturell utveksling i Arktis. Aktivitetene deres spenner fra å drive galleriet og prosjektrommet Terminal B, residencyen BAR International og festivalen Barents Spektakel.

Med «Soft Shields», altså tema for årets utgave av Barents Spektakel, undersøkte festivalen dagens situasjon i regionen: Den pågående krigen i Europa, NATOs ekspansjon, økningen i forsvarsbudsjettene og akselerert våpenproduksjon. Samtidig legger norsk forsvarspolitikk i økende grad vekt på «sivil beredskap» i nord, og reiser mange spørsmål om videre utvikling og bosetting av Nord-Norge og Øst-Finnmark. Hva betyr den tunge militariseringen for det allerede militariserte nord? Hvordan påvirkes hverdagen av en sterk militær tilstedeværelse, og hvor vil sivile og militæres hverdag i nord møtes?

Oleg Khadartsev er kurator og mediekunstner. Han jobber i dag som kurator og medieprodusent i Pikene på Broen, Kirkenes.

Astrid Fadnes er kunstnerisk leder ved Pikene på Broen, og er forfatter og kunst- og arkitekturkritiker.

18:00
Sal I
Gratis

Related