BAF: Eder Biesel Arkitekter
19:00

Vinneren fra torget konkuransen presenterer sitt kontor og vinner utkastet til nytt fisketorg i Bergen.