Works in Progress
Kjersti Vetterstad: Fjorden og Fjellet & Robin Everett: Mustarinda Association, Vaara-Kainuu Art National Park
19:00

Velkommen til en samtale om to kunstneriske prosjekter under utvikling og som på ulike måter blir til miljøkamp via pedagogiske og kunstneriske virkemidler. Kunstner Robin Everett vil presentere Mustarinda Association sitt pågående prosjekt for å etablere Vaara-Kainuu Art National Park i Nord-Finland, og kunstner og filmskaper Kjersti Vetterstad vil fortelle om arbeidet med dokumentarfilmen «Fjorden og fjellet» som handler om motstanden mot gruvevirksomheten i Naustdal, noen timer nord for Bergen.

Robin Everett: Mustarinda Association
Vaara-Kainuu Art National Park: Integrering av stedsbundet økososialt og kunstnerisk arbeid mot økologisk gjenoppbygging. Foreningen Mustarinda ble grunnlagt i 2010, og er en gruppe av kunstnere og forskere som har som mål å fremme økologisk gjenoppbygging av samfunnet, mangfoldet av kultur og natur, og sammenhengen mellom kunst og vitenskap.

Mustarindas kollektive arbeid er basert på tverrfaglig forskning rundt spørsmål om arters lovrett og samfunnets velvære. Foreningen samler kunstnere og forskere, aktivister og fagfolk fra andre felt for å arbeide, diskutere, eksperimentere og utforske nye organisasjons- og kunnskapsskapende modeller, med sikte på økologisk gjenoppbygging og systemisk endring. Med dette menes en kulturell overgang fra dagens system bygget på oljeavhengighet og overforbruk, til et postfossilt, økososialt og bærekraftig samfunn. Arbeidet gjøres gjennom et internasjonalt oppholdsprogram, utstillinger, workshops, arrangementer, publikasjoner og utviklingsprosjekter.

I 2023 revitaliserte Mustarinda, sammen med andre lokale aktører, en plan for å arbeide for opprettelsen av en ny nasjonalpark i Vaara-Kainuu-området. Prosjektet tar sikte på å integrere samtidskunst med miljøundervisning. Målet er å bevare Kajanalands (Kainuu) åsregion og nasjonalt betydningsfulle biologiske mangfoldsområder og de særegne kulturelle tradisjonene som er unike for regionen. Nasjonalparkprosjektet skal integrere stedsbundet økososialt og samfunnsmessig arbeid, sammenvevd med eksperimentelt kunstnerisk og forskningsarbeid og kritisk pedagogikk for sosial likhet og biomangfold.

Foredraget skisserer det tverrfaglige arbeidet til Mustarinda og byrået til slike organisasjoner for å påvirke systemiske endringer på økologiske, sosiale, kulturelle og politiske områder.

Kjersti Vetterstad: Fjorden og Fjellet
Dokumentarfilmen «Fjorden og fjellet» fordyper seg i den langvarige konflikten om et kontroversielt gruveprosjekt i Naustdal kommune i Vestland fylke, noen timer nord for Bergen. Der har Nordic Mining fått tillatelse til å åpne en gruve og utvinne mineralen rutil som brukes som hvitt pigment og tilsettes mange produkter, fra maling og tannkrem til plast. Som en del av en innvilget prosess planlegger Nordic Mining å dumpe store mengder restavfall og kjemikalier i Førdefjorden. Filmen tar for seg kampen mellom industriell utvikling og bevaring av uerstattelig natur og lokal kultur i landsbyen Vevring, som er spesielt berørt av gruveprosjektet. Denne kampen handler også om lokalbefolkningens overlevelse som samfunn. Gjennom historiene til de berørte, fra lokalbefolkningen i Vevring til nasjonale miljøaktivister, gir filmen et perspektiv på de komplekse spørsmålene om miljøvern og økonomiske interesser. Den fremhever de personlige og sosiale konsekvensene av kommersiell utvinning. Sentralt i historien står en ung og engasjert miljøaktivist fra Vevring, som har levd hele livet med den usikkerheten konflikten har skapt.

Filmen utvikles for tiden av Kristin Astrup Aas og Kjersti Vetterstad.

Kjersti Vetterstad (f.1977) er en billedkunstner som studerte ved Konsthögskolan i Bergen og Konstfack i Stockholm. Hun utforsker temaer som sted, tid og forgjengelighet, identitet, økologi og menneskets plass i syklusen, med verk laget som performance, installasjoner, lyd, video og film. Verkene utvikles ofte i samarbeid med andre kunstnere og utøvere fra scenekunstfeltet.

Vetterstad har nylig vist på blant annet MNAC – Museum of Contemporary Art i Bucuresti, Haugar Kunstmuseum i Tønsberg, Tromsø Kunstforening, Galeria Bastion 3, Timișoara, International Filmmaker Festival of New York og Taxispalais Kunsthalle Tirol i Innsbruck. Hun har hatt separatutstillinger på blant annet Knipsu og Entrée i Bergen og Tidens Krav og Podium i Oslo.

Foto: Hanna Kaisa Vainio

19:00—21:00
Gratis

19:00 Introduksjon
19:15 Robin Everett: Mustarinda Association, Vaara-Kainuu Art National Park
20:00 Kjersti Vetterstad: Fjorden og Fjellet
20:45 Diskusjon
21:00 Avslutning

Related