Carol Stampone
Motherhood
18:00

Bergen Kunsthall og Carol Stampone inviterer til en kveld med lesing og tenkning sammen.

Motherhood er et nomadisk lavmælt prosjekt med mål å gjøre det å være mor, inkludert dets smerter og skjønnhet, mer synlig i samfunnet. Det er også en invitasjon til mødre til å oppdage kulturelle rom i Bergen by. Arrangementet i Bergen Kunsthall vil fokusere på de seks brevene som er en del av Mother and Sun av Carola Grahn, et kunstverk som for tiden er en del av Earthworks. Hver gang Mother and Sun deles med offentligheten, har Grahn skrevet et brev til en annen mor, en fremmed, som også blir invitert til å stable vedkubbene til en skulptur og svare skriftlig med et brev. I utstillingen “Earthworks ble Carol Stampone” invitert til å stable veden etter instrukser fra kunstneren Carola Grahn. Dette arrangementet er en mulighet til å reflektere sammen om morsrollen i et trygt rom, samt et utgangspunkt til å komme tettere inn på Grahns kunstverk.

Motherhood er et nomadisk prosjekt som tar sikte på å omfavne spørsmål knyttet til morskap som praksis og begrep. Hvilken plass har morskap i et samfunn som tilsynelatende har oppnådd likestilling? Hvilke typer morskap er synlige på offentlige arenaer i Bergen? Er morskap fortsatt ment å være en privatsak? Hva er konsekvensene av den gamle myten om at kvinner må bli mødre for å være fullendte mennesker?

Prosjektleder Carol Stampone er en brasiliansk forfatter, kunstner og mor basert i Bergen. Morskapet rystet henne og hennes praksis. Stampone syntes det var utfordrende å finne steder hvor hun åpent kunne snakke om oppturer og nedturer i morsrollen. Dette prosjektet ønsker å bygge midlertidige hjem der mennesker i morskap eller som føler seg presset til å gjøre det kan dele, tenke sammen og sette ord på hvordan morskap omformer vår talemåte og våre måter å forholde oss til andre og verden på.

Det blir servert kaffe, te og kake.
Arrangementet vil være på engelsk og det er gratis.
Man trenger ikke være mor for å være med på arrangementet.

18:00
Upstairs
Gratis

Related