The Conference of the Birds
Eva Bakkeslett, FugleAdvokatene og Arild Breistøl
14:00

 ©Eyes as Big as Plates # Thomas (Norway 2022), Karoline Hjorth & Riitta Ikonen.
© Eyes as Big as Plates # Thomas (Norway 2022), Karoline Hjorth & Riitta Ikonen.

Bergen Kunsthall inviterer til en ettermiddag med foredrag og fuglevandring for å lære om kreative, inkluderende og aktive måter å eksistere sammen med fugler i en mer-enn-menneskelig verden. Eva Bakkeslett vil presentere prosjektet “The Conference of the Birds” med bidrag fra kunstnere i Norge, Finland, Danmark og Sverige. Agnieszka Pysz og Jenny Micko fra FugleAdvokatene vil snakke om hvordan man kan bli en fugleaktivist og hjelpe fugler i nød, og Arild Breistøl, biolog og forsker ved NINA, Norsk institutt for naturforskning i Bergen. Nestleder og naturvernkontakt i BirdLife Hordaland, vil introdusere oss for våre fugle-naboer i Bergen på en lærerik fuglevandring rundt Lille Lungegårdsvannet.

Mange fuglearter er i dag i en vanskelig situasjon. Selv om fugler er viktige deler av økosystemene våre, bygger vi i reirene deres, fisker maten deres fra havet, og det industrielle omfanget av landbruket og skogbruket tar ikke hensyn til fuglenes behov. I tillegg gjør menneskeskapt klimaendring det vanskelig for fugler å overleve i sine kjente habitater. Hvordan kan vi bedre forstå fuglenes behov og rolle i verden? Hvordan kan kunst og vitenskap bidra til å formidle fuglens perspektiver?

Eva Bakkeslett er kunstner, kulturaktivist og kurator. Gjennom sine arbeider formidler hun sammenhenger mellom mennesket, naturen og kulturen som en levende organisme. Kommunikasjon på tvers av artsgrenser står sentralt. Eva Bakkeslett har en MA i Arts & Ecology fra Dartington College of Arts i England og holder til på Engeløya i Steigen, Norge.

BirdLife Norge er en frivillig naturvernorganisasjon med hovedvekt på fugler og fuglevern. Organisasjonen ble stiftet i 1957, og het Norsk Ornitologisk Forening (NOF) frem til 2021. En viktig del av deres arbeid er å være bindeledd mellom fugleinteresserte over hele landet. Arbeid med bevaring av fugleartene og deres leveområder er helt sentralt i foreningens arbeid.

Fugleadvokatene er en ideell organisasjon som driver med redning og rehabilitering av byfugler, samt opplysningsarbeid rettet mot allmennheten med det formål å endre negative holdninger overfor byfugler og styrke deres livsvilkår. Organisasjonen ble stiftet i 2018 og har frivillige i Bergen og Oslo.

Foredrag og fuglevandring
Lør 2 mars
14:00
Gratis

Første del: Engelsk
Andre del og fuglevandring: Norsk

Related