Plattform: Anna L. Tsing
14:00

Bergen Kunsthall har gleden av å invitere til et foredrag ved professor Anna Lowenhaupt Tsing. Tsing vil presentere tanker og utdrag fra sin kommende bok Field Guide to the Patchy Anthropocene, som lanseres 7. mai.

Menneskelig aktivitet har forvandlet planeten vår og innledet en ny geologisk epoke: antropocen. Effektene er globale, men varierer mellom ulike «felt». I disse regionene er nøkkelaktørene ofte ikke mennesker, men planter, dyr, sopp, virus, plastikk og kjemikalier som skaper vår nye verden. Field Guide to the Patchy Anthropocene tar for seg vår nåværende planetariske krise. Den leder leserne gjennom en rekke nettsteder, tankeeksperimenter og beskrivende praksiser for å pleie en revitalisert naturhistorie.

Feltguider lærer oss å legge merke til, navngi og sette pris på mer enn menneskelige verdener. De finpusser våre observasjonsevner og hjelper oss å se verden på nytt. Feltbaserte observasjoner og stedsbasert kunnskapsdyrking er avgjørende for å takle de økologiske utfordringene i antropocen. Hvordan har avrenning fra kommersielt landbruk ført til kamgelé i Svartehavet? Hvilken rolle spilte den atlantiske slavehandelen i den globale spredningen av virusbærende mygg? Hvordan forvandlet den grønne revolusjonen den brune plantehopperen til et superrovdyr i filippinske rismarker? Spørsmål som disse åpner for nye måter å forstå og leve i epoken som menneskelig aktivitet har innledet.

Feltguiden flytter oppmerksomheten bort fra globalisering og mot dyktige observatører. Den oppmuntrer til forpliktelse til sted, sosial rettferdighet og multiartssamfunn. Gjennom oppmerksomhet til vesenene, stedene, økologiene og historiene til antropocen kan vi gjenopplive nysgjerrighet, undring og omsorg for vår skadede planet.

Anna Lowenhaupt Tsing er professor i antropologi ved University of California, Santa Cruz, og Niels Bohr-professor ved Institutt for kultur og samfunn ved Aarhus Universitet i Danmark. Hun er forfatter av In the Realm of the Diamond Queen (1993), Friction (2005) og The Mushroom at the End of the World (2015). Tsing tok sin B.A. ved Yale University og fullførte sin mastergrad og doktorgrad ved Stanford University. Hun har bidratt til og skrevet flere artikler og bøker om et bredt spekter av antropologiske emner, og i 2010 mottok hun et Guggenheim-stipend. I 2013 vant Tsing en Niels Bohr-professorstilling ved Aarhus Universitet i Danmark for sitt bidrag til tverrfaglig arbeid innen humaniora, naturvitenskap, samfunnsvitenskap og kunst. Hun utvikler for tiden et tverrfaglig program for å utforske antropocen. Tsing er direktør for AURA-prosjektet ved Aarhus Universitet.

Field Guide to the Patchy Anthropocene er skrevet sammen med:

Jennifer Deger, professor i digital humaniora og co-direktør for Center for Creative Futures ved Charles Darwin University, Australia.

Alder Keleman Saxena, assisterende professor ved Institutt for antropologi og Program in Sustainable Communities ved Northern Arizona University.

Feifei Zhou, adjunkt i arkitektur ved Columbia University Graduate School of Architecture, Planning and Preservation.

Sammen er de medredaktører av Stanfords digitale publikasjon Feral Atlas: The More-than Human Anthropocene (2020).

Foto: https://www.mouvement.net/societe/anna-l-tsing-l-anthropocene-et-ses-collaborateurs

14:00
Gratis
Andre etasje

14:00 Dører
14:10 Innledning
14:15 Forelesning
15:00 Spørsmål og svar
15:15 Slutt

Related