Søndagsomvisninger i «Azimuth Zenith Nadir»
14:00

IV, by SERAFINE1369, commissioned by The Yard, 2023. Photo: Camilla Greenwell

Velkommen til omvisning i SERAFINE1369s «Azimuth Zenith nadir». Vi har omvisninger hver søndag i perioden dette live-prosjektet er i våre saler.

SERAFINE1369s kunstneriske praksis utspiller seg i mellomrommene mellom dans, kunst, filosofi og spådom. For SERAFINE1369 innebærer det å jobbe med kroppen også å jobbe med vibrasjoner – frekvenser og relasjoner. I performancer som fungerer som beholdere, rammer eller maskiner, framkaller hen et vell av stemmer i et samspill mellom dans, lyd, objekter, ord og lys, basert på undersøkelser av kroppsbaserte situasjoner. Hens metodologi er intuitiv og prosessbasert, hilser mangfoldigheten velkommen og tar innover seg sammenhengene mellom myriader av systemer.

Start: 14:00
Omvisningen er på norsk

Related