SERAFINE1369
«Azimuth Zenith Nadir»
11:00

Bergen Kunsthall presenterer et større live-prosjekt ved den London-baserte kunstneren SERAFINE1369, tidligere kjent som Last Yearz Interesting Negro (2015–2020).

SERAFINE1369 arbeider ut fra en intuitiv og mangehodet metodologi som hilser det mangfoldige velkommen og tar høyde for hvordan et vell av systemer henger sammen. Ut fra en syntese av den forskningen kunstneren har gjort på kroppsbaserte situasjoner, springer det ut former og poetikk som organisk utfolder seg som tekster, video, installasjon, lyd og performance. SERAFINE1369s praksis er relasjonell, akkumulerende og ofte basert på samarbeid. Hen arbeider i varierende formater og inntar ulike roller for slik å skape rom for samvær og kommunikasjon, kontakt, bølgelengde.

For SERAFINE1369 innebærer det å jobbe med kroppen også å jobbe med vibrasjoner – lyd, lys, frekvenser og relasjoner. Spenningslinjene skaper en følelse av ekspansjon, dimensjon, dissonans og resonans – en opplevelse av tilknytning. I performancer som fungerer som beholdere, rammer eller maskiner, framkaller hen et vell av stemmer i et samspill mellom dans, lyd, objekter, ord og lys.

Azimuth Zenith Nadir er en live-performance frembrakt av sekvensialisering og interrelasjoner. Det er en hybrid installasjon som har røtter i kunstnerens arbeid med automatiserte multimedia-installasjoner og undersøkelser av dans og kroppsbasert praksis. Arbeidet forteller oss at en live-performance ikke nødvendigvis må involvere levende aktører, det holder med en følelse av bevegelse og systemisk forvikling. Publikum blir selv resonans-kropper, og spiller en sentral rolle i å gjøre arbeidet live. Likevel, på vekslende tidspunkter i løpet av dagen tilføres et element av den alkymistiske praksisen dans.

Koreografien er en meditativ (de-)komposisjon hvor utøverne benytter sitt eget sanseapparat til å ta inn knapt merkbare skiftninger. De tar innover seg det som allerede er her/der og lar det gjennomstrømme kroppen, i en form for konsentrasjon som peker mot meditative, religiøse og transcendente praksiser.

Lyd- og bevegelsespartiturene arbeider med tidtaking, og erkjenner og konfronterer klokketiden som et lineært system som handler om kontroll, en av de usynlige systemene som koreograferer kroppen i livet.

Stillstand, tidtaking, vannmasse, skybrudd og planetenes rytme i solsystemet, mens vi går i bane rundt sola og responderer på månen. Dette verket byr på et rom som kan sanses og oppleves, som er til å synke ned i og la seg sluke opp av.

Azimuth Zenith Nadir er en utstilling bestående av elementer som blir til konstellasjoner, som beveger seg i relasjon til hverandre og som slik skaper et system – et slags værsystem.

Arbeidet er en tydelig videreutvikling av SERAFINE1369s vedvarende undersøkelser av ikke-lineær tid, det rokker ved internaliserte hierarkier og «orakel-metoder», bearbeider og re-inkorporerer fragmenter av musikk, video og skulptur fra tidligere arbeider. Det er en akkumulerende, syklisk forskningsprosess hvor referanser til kunstnerens eget arkiv på ulike vis dukker opp som en strategi for å legemliggjøre konseptene og etikken hen arbeider med.

Ordene azimuth, zenith og nadir – asimut, senit og nadir – er begreper hentet fra astronomien og betegner rom-tid og avstand, det er linjer som beskriver spesifikke himmellegemers plassering i relasjon til betrakterens kropp.

Kuratert av Nora-Swantje Almes.

SERAFINE1369 er kunstner, danser og kroppsbasert forsker som jobber med dans som filosofisk virksomhet, et politisk prosjekt med etiske psyko-åndelige konsekvenser for vår væren-i-verden. Praksisen hens utfolder seg i mellomrommene mellom dans, kunst, filosofi og spådomskunst. Hen har blant annet deltatt med prosjekter på IMMATERIAL Mexico City (2023), Martin Gropius Bau, Berlin (2022), Liverpool-biennalen (2021), Tate Britain (2021), Tai Kwun, Hongkong (2021), CA2M, Madrid (2020), MDT, Stockholm (2020), Silencio, Paris (2019), Transmediale, Berlin (2019), Barbican, London (2019), Café Oto, London (2019), ICA, London (2018), Palais de Tokyo, Paris (2018).

MEDVIRKENDE

SERAFINE1369 (konsept, koreografi, regi) med Darcy Wallace, Natifah White, Jose Funnell (performance), Josh Anio Grigg (lyddesign), Jackie Shemesh (lysdesign), soft tissue studio (scenografi), Nancy May Roberts, Metal & Water Productions (produksjon), Kingsley Walters Studio (Lærarbeid), H S Design Studios Ltd (Metallarbeid), AGF Hydra (Latex-gardiner), Sofie Vinther (Gardiner), Trev Flash, TETRA (musikk).

20.8–27.8.2023
Sal I–III

Man: Stengt
Tir-Søn: 11–17
Tor: 11–20

Åpningsdag:
Søn 20. aug
11:00: Åpning
13:00: Velkomstdrink

Related