Kveldsomvisning for publikum
20:00

Rickhards malerier er koloristisk stillferdige og kontemplative komposisjoner. I hans univers møter norsk natur en rekke stadig gjentakende elementer – forlatte krigsbrakker, jordbruksmaskiner, eller ledninger som danner abstrakte mønstre i billedflaten. Referansene til 2. verdenskrig eller til personlige minner er aldri sentimentale. Bildene preges snarere av en udefinerbar ulmende uhygge, der vi befinner oss i en foruroligende stille atmosfære hvor man aner at noe har foregått, eller at det er like før noe kommer til å skje. Det er som om de nennsomt utvalgte objektene representerer industrielle etterlevninger som eksisterer i et helt eget samspill med naturen. Sjelden møter man samhandlende mennesker innad i disse landskapene. Spillet mellom naturen og de menneskeskapte gjenstandene ser i stedet ut til å snakke sitt eget språk, uavhengig av vår tilstedeværelse.

Leonard Richard er en maler i all sin virksomhet. For Richard utgjør ikke maleriet et av flere elementer i en multimedial praksis, eller et virkemiddel som kommenterer maleriets historie på et metanivå. Richard arbeider med maleri i klassisk forstand. Han er opptatt av de samme maleriske problemstillingene som man kan finne igjen hos en renessansemaler som eller hos kubisten Braque. Likevel gjenspeiles ikke dette i en historisk fundert stil. Det klassisk maleriske ligger i stedet til grunn for en helt personlig billedbyggende praksis, dypt forankret i maleriets historie.

Bergen Kunsthall holder fredagsåpent hver uke mellom 20:00 – 23:00 med gratis inngang. Hver fjortende dag er det gratis omvisning kl 20:00.

Kommende fredagsomvisninger: 17 og 31 juli og 14. august.

Gratis inngang!

Omvisning for publikum i Festspillutstillingen 2009: Leonard Rickhard.