Borealis 2023 X Plattform
Om Maryanne Amacher
12:45

I forkant av norgespremieren på Maryanne Amacher sitt verk GLIA, møtes direktør for Bergen Kunsthall Axel Wieder, og Bill Dietz – Amacher sin nære samarbeidspartner gjennom mange år – for å diskutere hennes liv og virke. Amacher var og blir en fremragende skikkelse innen den amerikanske avantegarde-bevegelsen.

GLIA, skrevet i 2005, ble kun fremført én gang mens hun levde, og var et ekstraordinært verk som introduserte organiske instrumenter inn i hennes installasjonsbaserte og elektroniske arbeid. Etter hun gikk bort i 2009 startet Dietz, som er både komponist og forfatter, i gang arbeidet med å rekonstruere verket for fremtidige fremførelser. Rekonstruksjonen av GLIA så dagens lys i 2012, fremført av Ensemble Zwischentöne på ZKM i Karlsruhe og Hamburg Bahnhof i Berlin. Deretter ble verket plukket opp og fremført av det sveitsiske ensemblet Contrechamps i Geneve og London i 2019, og i 2023 blåses nytt liv i verket; først med to utsolgte fremførelser på CTM i Berlin, og så Borealis. Axel Wieder har inngående kunnskap om Amacher sitt arbeid gjennom blant annet utstillingen han kuraterte om hennes praksis på daad og Hamburger Bahnhof i Berlin i 2012. I denne samtalen vil Dietz og Wieder reflektere over Amacher sin unike måte å arbeide på, hennes radikale ideer rundt lytting og oppfattelse, og arven hun etterlater seg gjennom sitt arbeid og arkiv.
Borealis og Bergen Kunsthall har i flere år gått sammen om å presentere samtaler som tar for seg ideene og metodene innen eksperimentell musikk og kunst. Tidligere paneldeltagere har vært kunstnere og musikere som Tarek Atoui, Shyboi, Roscoe Mitchell, Adelita Husney Bey, Beatrice Gibson og Laurence Crane.

Samtalen er et samarbeid mellom Borealisfestivalen og Bergen Kunsthall
Støttet av Fritt Ord

Plattform er Bergen Kunsthalls serie med forelesninger og debatter. Arrangementet strømmes direkte på nettsiden vår.

Samtalen holdes på engelsk

Panel:
Bill Dietz – komponist, forfatter, kunstnerisk leder Ensemble Zwischentöne

Axel Wieder – direktør Bergen Kunsthall

Foto: Peggy Weil

Related