Reading Group Session 11
Cassandra Press: A Chair: Notes Towards A Design
18:00

Bergen Kunsthalls lesegruppe er en samling med en åpen struktur der man leser sammen og introduseres overfor tenkning og skriving om tema som interseksjonalitet, skeivhet, kjønn og rase. Gruppen gir rom for diskusjoner og personlige refleksjoner. De nåværende samlingene fokuserer på Cassandra Press-tekstsamlingene som stilles ut i Galleri V. Den første samlingen vil se på deres Reader on Performativity og tilrettelegges av Axel Wieder, Bergen Kunsthalls direktør.

Inspirert av praksisen til Feminist Durational Reading Group London, vil vi lese høyt — avsnitt for avsnitt — for å forstå tekstene og tematikken sammen. Samlingen er åpen for alle. Ingen forkunnskaper eller leksearbeid er nødvendig — lesningene vil være på engelsk.

Tilgjengelighet
Om du har spørsmål om tilgjengelighet og adgang, send en e-post til bergen@kunsthall.no eller kontakt oss gjennom ringeklokken ved trappen.

Bergen Kunsthall er opptatt av likeverd, mangfold og inkludering. Vi tolerer ikke rasisme, så vel som aldersdiskriminering, homofobi, sexisme, transfobi, funksjonsdiskriminering eller fordommer basert på etnisitet, nasjonalitet, klasse, kjønn, språkevne, asylstatus eller religiøs tilhørighet.

Kontakt oss

Kontakt oss dersom du ønsker å holde deg oppdatert, få tekstene tilsendt på forhånd eller ønsker å være vertskap for en av sesjonene

18.00—19:30
Free

Related