Amber Ablett
Hvileåret Workshops
16:00

Denne våren arrangerer Bergen Kunsthall en serie workshops som springer ut av den kollektive forskningen og dialogen i det pågående prosjektet «Hvileåret: hvile, vekst og aktivisme» av kunstneren Amber Ablett. I løpet av det siste året har prosjektet undersøkt hvordan de som er annerledes enn — eller i motstand til — den dominerende sosiale ideologien/identiteten, kan omforme det å hvile til et aktivt verktøy for endring og vekst i samfunnet vårt. Til noe som åpner for bærekraftig, mentalt og fysisk sunn
og langvarig endring, og som inkorporerer fleksibilitet, tilpasningsevne og evaluering som
en del av rammeverket for vekst.

«Hvileåret» har også vært et sted å utforske den doble posisjonen det er å bli sett på som den undertrykte og samtidig være den som undertrykker, både internalisert og eksternalisert. I prosjektet har et utvalg inviterte deltagere diskutert hvordan deres identiteter og privilegier krysser hverandre, samt kompleksiteten ved å være aktivist og alliert innenfor ulike miljøer.

Serien med workshoper ved Bergen Kunsthall vil utforske rollen som «den allierte» både som en individuell posisjon og som institusjonell, gjennom kollektiv tenkning, dialog og åpne spørsmål. Workshopene baseres på en rekke verktøy, oppfordringer og øvelser, inkludert sitater, video og tekst fra tidligere undersøkelser og samarbeid, deriblant bidrag fra Ro Averin, Eva Rowson, Isak Bradley og Vikram Kolmannskog, Sonya Renee Taylor, Akwugo Emejulu og Leah Bassel, Mun Yah Lee m.fl.

Den første av tre workshops skal hjelpe oss å forstå allianser sett fra perspektivet til de som jobber for sosial rettferdighet, da spesielt aktivister. Den første workshopen samler samfunnsarbeidere og aktivister som jobber med sosial rettferdighet, der de bes om å delta som medforskere. Gjennom å stille spørsmål og ha diskusjoner vi vil bruke workshopen til å utforske rollen og tittelen “alliert” i arbeidet vi gjør. Hvilken plass har den allierte i vårt arbeid? Hvordan kan den alliertes priviligerer og tilgang være til nytte? Finnes “den alliertes utmattelse” og tror vi på den? Og er allierte distraherende og tar de for mye plass?

Serien av workshops vil skje over våren, og vil være både intensive og personlige.
I mai vil det også være et offentlig arrangement der resultatene fra workshopene presenteres og deles med andre. Det er noen ledige plasser for dem som ønsker å delta i samtalene i workshopene. Hvis du er interessert i å delta, har erfaring som aktivist eller jobber med sosial rettferdighet, og har spørsmål eller tanker om allianser, kan du kontakte nora@kunsthall.no for mer informasjon.

Første samling:
Ons 22. feb
16:00 — 20:00
Live Studio

Kun ved registrering
nora@kunsthall.no