If We Were Thrown Into The Meltin’ Pot, Would We Tie A True Lovin’ Knot?
Rhodes Must Fall
18:00

Foto: Didier Msuya

If We Were Thrown Into The Meltin’ Pot, Would We Tie A True Lovin’ Knot? er en serie om å omforme identiteter. Serien diskuterer hvordan man navigerer egen identitet i en verden som ikke er rettferdig konstruert, og hvordan handlinger relatert til dette danner en identitet.

Den siste delen av serien er et foredrag som reflekterer over #RhodesMustfall, som var en bevegelse om institusjonell endring. University of Cape Town (UCT), kjent som Harvard of Africa, gjennomgikk en transformativ prosess etter studentprotestene til Rhodes Must Fall i 2015. Protesten som opprinnelig handlet om fjerningen av statuen Cecil Rhodes, som var en av de mest engasjerte imperialistene på 1800-tallet, utviklet bevegelsen seg til en bredere diskusjon om hvordan man skulle avkolonisere institusjonen som helhet. Dette innebar et 180 graders skifte til å inkorporere mer urfolk, svarte og fargede perspektiver, kunnskapssystemer og epistemologier. Vektleggingen av samtidige kamper og interseksjonalitet gjorde institusjonens forpliktelse til rettferdighet enda tydeligere.
Hvordan reflekterer institusjoner over sin historie og koloniale forhold? Og kan undertrykkelse gjøres om, eller må man gradvis øke bevisstheten og retningen mot en mer transformativ fremtid?

I denne introduksjonen vil nyutdannet klinisk psykologen Grace Tabea Tenga snakke om utvekslingen sin til University of Cape Town våren 2019, med et spesielt fokus på hennes opplevelse av suksessene og utfordringene til den transformative prosessen. Det gir også flere lag av kompleksiteten i det sørafrikanske livet og samfunnet.

Grace Tabea Tenga (hun/henne) er danser, aktivist, skribent og scenekunstkritiker med fokus på dans. Hun anmelder for Klassekampen, Shakespearetidsskriftet, Scenekunst.no, Periskop.no, Ballade.no og mer.

18:00
Gratis

Related