Through the lens of a black woman with Marie Cole
18:00

Photo Marie Cole by Glorimunto. Design Dina Almakhrami

If We Were Thrown Into The Meltin´ Pot, Would We Tie A True Lovin’ Knot? er en samtaleserie bestående av tre arrangementer på Bergen Kunsthall. Serien er unnfanget av Ifrah Osman, Bergen Kunsthalls Live Program Aspirant. Serien diskuterer hvordan man navigerer egen identitet i en verden som ikke er rettferdig konstruert, og hvordan handlinger påvirker identiteter.

Første samtale heter Through the lens of a black woman og ledes av den tverrfaglige kunstneren Marie Cole (hun/henne). Fra et kolonialt aspekt har den vestlige verden i mange år avvist den svarte kroppen, og alltid identifisert den som en eksotifisering og en fascinasjon. “Gjennom linsen til en svarte kvinne” diskuteres hvordan kroppene har utfordret, og fortsatt utfordrer, konvensjonene om hva som er normativt.

Marie Cole er en norsk billedkunstner av guineansk avstamning, med base i Oslo. Hun jobber med medier som video, maleri, performance og tekstil. Hennes kunstneriske praksis utforsker og undersøker hennes identitet og hvordan samfunnet pålegger et narrativ på kroppen hennes.

18:00
Gratis

The Handshake
Rebekka Christoffersen
Tors 8 des 18:00 Gratis

Alt for Etnisk til å være mangfoldig
Tors 12 jan 18:00 Gratis