Plattform: Jack Halberstam
15:00

Jack Halberstam er en amerikansk akademiker. Siden 2017 er han professor ved institutt for engelsk og litteraturvitenskap — samt direktør for Institute for Research on Women, Gender, and Sexuality — ved Columbia University.

Bergen Kunsthall er meget fornøyde med å kunne ønske forsker, aktivist og forfatter Jack Halberstam velkommen til Kunsthallens Plattform-serie.

Den amerikanske akademikeren er verdenskjent for sitt arbeid om «queer failure», sex og media, subkulturer, visuell kultur og kjønnsvarians.

Halberstam er forfatter av syv bøker inkludert: Skin Shows: Gothic Horror and the Technology of Monsters (Duke UP, 1995), Female Masculinity (Duke UP, 1998), In a Queer Time and Place (NYU Press, 2005), The Queer Art of Failure (Duke UP, 2011), Gaga Feminism: Sex, Gender, and the End of Normal (Beacon Press, 2012) og en kort bok med tittelen Trans*: A Quick and Quirky Account of Gender Variance (University of California Press ).
Halberstams siste bok (2020, Duke UP) har tittelen Wild Things: The Disorder of Desire.

Tidsskriftet Places tildelte Halberstam sin Arcus/Places-pris i 2018 for hans innovative akademiske praksis rundt forholdet mellom kjønn, seksualitet og miljø.

Halberstam er nå ferdig med et nytt bind om “det ville”. Tittelen er: Unworlding: An Aesthetics of Collapse.
Han var nylig hovedperson i kortfilmen «So We Moved» av Adam Pendleton. Den ble vist på MoMA til og med 30. januar 2022

Plattform
Plattform is Bergen Kunsthall’s series of lectures and debates with artists and prominent thinkers. These events are streamed on our website.

15:00
Gratis

Related