Reading Group
Wild Things: The Disorder of Desire by Jack Halberstam
18:00

 © Photo by Vincent Tullo
© Photo by Vincent Tullo

Lesegruppen (The Reading Group) samles hver måned. I et åpent format leser man sammen og introduseres til tenkning og skriving om tema som interseksjonalitet, skeivhet, kjønn og rase. Her skapes et forum for diskusjoner og personlige refleksjoner. Sesjonene tilrettelegges av Nora-Swantje Almes, kurator for live-programmet. Så ledes disse av forskjellige medlemmer i gruppen.

Inspirert av praksisen til Feminist Durational Reading Group London, leses det høyt — avsnitt for avsnitt. Målet er å forstå tekstene og tema i et kollektiv. Vi er åpne for alle. Ingen forkunnskaper eller tidligere lesing kreves, men lesningene er på engelsk.

Ønsker du å være, holde deg oppdatert, motta tekster på forhånd, har spørsmål — eller ønsker å være vertskap under en økt — vennligst meld din interesse til: lesegruppe@kunsthall.no

18:00-19:30
Gratis

Related