VISP Slippfest
20:00

Er du interessert i å vite hva som stilles ut i Bergen det neste halve året? Onsdag 7 september arrangerer VISP årets andre SLIPPFEST for det visuelle feltet i Bergen, på Landmark, Bergen Kunsthall. ViSP har invitert bergenske visningsrom og gallerier til å presentere utstillingsprogrammet for det neste halvåret.

VISP håper at dette blir en fast sosial møteplass to ganger i året der publikum får møte gallerister, publikum og presse. Vi ønsker at dette gjør det lettere for et kunstinteressert publikum og hele feltet å få oversikt hva som stilles ut i Bergen.

Presentasjonene starter 20:00
Etter presentasjonene blir det mingling og DJ-set – vi sees!

SLIPPFEST er en samproduksjon mellom VISP, Bergen Kunsthall og B-Open.

Related