Pasjon og polemikk
19:00

I januar 2008 presenterte multimediekunstneren Ingrid Berven et sjangereksperiment på Hordaland Kunstsenter. Installasjonen “Pasjon og polemikk” hadde mange lag og uttrykk. Muntlige, skriftlige og visuelle. Dypest sett handlet alt om forholdet mellom kunsten og kritikken. Hvordan bedømmes kvalitet i kunsten? Hvem har retten til å formulere kriteriene? Bervens verk virker fremdeles. Nå som bok.

Onsdag 10.juni klokken 1900 på Landmark lanseres “Pasjon og polemikk” i en samtale mellom Ingrid Berven og Øystein Hauge.

Gratis inngang!

Pasjon og polemikk – kunst og kritikk. Hvem har bestemt?