Leaning Exercise no. 3
Kari Ann Lending Kleiveland
17:00

Kari Ann Lending Kleiveland: Leaning Exercises. Photo: Bjarte Bjørkum
Kari Ann Lending Kleiveland: Leaning Exercises. Photo: Bjarte Bjørkum

Leaning exercise and textile activation med en klasse fra Bergen Dansesenter

“Structures of Support/Malleable bodies” er en utforskning av kropp, bevegelse og materialitet. Gjennom stedsspesifikt arbeid, samtaler og tverrfaglige samarbeid utforsker Kari Ann Lending Kleiveland materialer og ulike omgivelser i forlengelse av kroppen. I utstillingen i Bergen Kunsthall eksisterer prosjektet som et deltakende arbeid med fokus på posisjonen å lene seg. Gjennom ulike øvelser kan besøkende og deltakere få oppleve støtte, gi støtte og finne posisjoner av hvile. Disse spørsmålene danner grunnlaget for øvelsene: Hva lener du deg mot? Hva lener du deg vekk fra? Hva er det som støtter deg?

Kari Ann Lending Kleiveland
Hva er en kropp? Hvor ender kroppen? Hvordan relaterer vi til oss selv, andre og våre omgivelser gjennom kroppene våre? Kari Ann Lending Kleiveland (1993, Norge) kartlegger kroppslighet og bevegelse. Hun arbeider med dokumentasjon og minne, med kroppen som et arkiv. En bakgrunn innenfor dans og koreografi utgjør rammeverket rundt praksisen hennes. Det er ikke et skifte fra én praksis til en annen, men en nysgjerrig tilnærming til kroppen og bevegelsen gjennom ulike innfallsvinkler. Prosessene hennes er dynamiske. Hun utforsker ett medium gjennom impulser fra et annet.

17:00-19:00
Performance
Varighet: 2 timer
Ute

Related