Gry Rustad & Timotheus Vermeulen
Plattform
14:00

Film- og medieviterne Timotheus Vermeulen og Gry Rustad i samtale i forbindelse med åpningen av Martine Syms utstilling “ She Mad: Season One”. Samtalen ser på Martine Syms sine arbeider i en norsk kontekst.

Martine Syms undersøker hvordan massemedia former og rammer inn identiteter og kulturer. Syms bruker tidlig kinofilm, TV, internet, sosiale medier og fotomateriale produsert av telefoner og overvåkingskameraer for å adressere hvordan svart identitet og kjønn blir representert i det offentlige.

Plattform er Bergen Kunsthalls serie med forelesninger og debatter. Dette semesteret presenterer vi foredrag og samtaler i forbindelse med Martine Syms og Sidsel Meineche Hansens utstillinger. Plattform-arrangementene strømmes live på vår hjemmeside, Facebook og Vimeo.

Samtalen vil bli holdt på engelsk

Gratis inngang!

Related