Joar Nango
Online Opening Ceremony: Festspillutstillingen 2020
12:00

Åpningsseremoni på nett:
Aili Keskitalo, Sametingspresident
Axel Wieder, direktør Bergen Kunsthall
Joar Nango, Festspillkunstner 2020
Niko Valkeapää, landsdelsmusiker i joik, Troms og Finnmark fylkeskommune

Utstillingen holder åpent 13:00 – 20:00 med gratis inngang denne dagen.

Den samisk-norske kunstneren Joar Nango er årets Festspillkunstner i Bergen Kunsthall. Nango er opprinnelig utdannet arkitekt. Hans utstillinger fungerer som laboratorier for en undersøkende praksis preget av fleksibilitet, pragmatisme og tilpassing til naturen, inspirert av erfaringer og tradisjoner fra kunstnerens bakgrunn i Nord-Norge.

Fremfor å presentere utstillingen som et ferdig produkt, bruker Nango utstillingsrommet som en arena for sosiale prosesser. Steder og situasjoner skapes med utgangspunkt i improvisasjon og kollektiv handling. Hans arbeider berører spørsmål omkring urfolksidentitet og dekolonialisering, ikke ved å se på disse temaene isolert, men som et utrykk for en pågående spenning mellom såkalte kulturelle senter og periferi.

Utstillingen er bygget opp omkring et teoretisk rammeverk som Nango har etablert gjennom samtaler med kollegaer fra ulike kunstneriske og akademiske fagfelt. Blant disse er kunst historikeren Mathias Danbolt, skribent og kurator Candice Hopkins og antropologen Dimitris Dalakoglou. Et av Nangos vedvarende interesseområder er samisk arkitekturhistorie. I utstillingen vil kunstnerens bibliotek med litteratur om dette temaet bli inkludert, i tillegg til en serie med reapproprierte historiske bilder fra 1700-tallet. Denne serien med håndkolorerte tegninger ble laget på midten av 1700-tallet, og er blant de første kjente visuelle fremstillingene av samisk arkitektur. I Nangos utstilling opptrer bildene som et historisk kontrapunkt. De aktiviseres som relevante kommentarer til hvordan maktstrukturer nedfelles i billedfremstillinger av urfolkskulturer, og hvordan bilder brukes, sirkuleres og leses.

I en større installasjon vil Nango ta i bruk tørket skinn fra kveitemagesekker, sydd sammen til en projeksjonsskjerm. Teknikken kalles skievvar i den samiske tradisjonen og ble brukt til å lage transparente vinduer i uthus og enkle bygninger. En rekke av Nangos pågående prosjekter hentes til Bergen og finner ny form i utstillingen. Blant disse er en liten bygning kalt girjegumpi, et nomadisk bibliotek inspirert av samiske gjeterhytter (gumpi) som monteres på meier. Nangos varebil, en Mercedes Sprinter som ble brukt under prosjektet European Everything ved documenta 14 i 2017, vil også bli et sentralt element i Festspillutstillingen. Den fysiske infrastrukturen, og reiseruten mellom Bergen og Tromsø, danner en geografisk linje mellom to stedsspesifikke ned slagsfelt i prosjektet.

Til European Everything kjørte han den samme varebilen fra Tromsø til Athen – eller Europa på langs – noe som understreker den tematikken Nango ofte jobber med, hvor migrasjon, forflytning og det nomadiske er viktige utgangspunkt. I mai i år ble varebilen også brukt som et mobilt tv-studio under innspillingen av serien Post-Capitalist Architecture TV.

Til utstillingen vil det også bli utgitt en publikasjon med nye tekster av Dimitris Dalakoglou, Mathias Danbolt, Candice Hopkins, Sigbjørn Skåden og Axel Wieder.

Festspillutstillingen er en av Norges viktigste samtidskunstutstillinger, og regnes som det mest prestisjefylte oppdraget for en norsk kunstner i sitt hjemland. Kunstneren velges av Bergen Kunsthalls kuratoriske stab og har vært vist ved Bergen Kunsthall hvert år siden 1953.

Av hensyn til smittevern vil åpningsseremonien kun foregå digitalt på våre nettsider, Facebook og Vimeo.