Prøverommet
20:00

Billetter: 40,-

Her samles kunstnere og andre kulturinteresserte for å presentere, oppleve og utforske billedkunst, musikk, performance, teater, film, dans, skulptur, installasjon og opplesing med og for publikum.

Prøverommet er et nomadisk visningsrom som beveger seg mellom ulike lokaler, gallerier og institusjoner i Bergen i regi av BIT Teatergarasjen. Hver kveld er unik og one night only!