Fakultet for kunst, musikk og design
Dive into DIVE! - En samtale om BA3 avgangsutstillingen
19:00

Panelsamtalen er arrangert av Kunstakademiet, Fakultet for Kunst, musikk og design.

Om panelet:

Danby Choi (f. 1993) er sjefredaktør i Subjekt og frilans kunstanmelder i Aftenposten. På få år har han bygget opp nettstedet Subjekt til å bli en solid utfordrer til de etablerte tidsskriftene, og gjort seg bemerket som en skarp stemme rundt temaer som offentlighet, kunst, kritikk og kulturjournalistikk. Han kommer fra tidligere stillinger som kommunikasjonsansvarlig i Oslo World, journalist i NRK P3 og spaltist i Dagbladet, med bachelorgrad i journalistikk fra Høgskolen i Oslo og Akershus (Oslomet).

Marion Bouvier is a freelance curator, writer and editor. She is co-running Small Projects in Tromsø, Norway. The gallery organizes exhibitions, workshops and community events, with an emphasis on relevant issues such as the environment, gender issues, the rights of indigenous cultures and of immigrants and refugees. Marion is also the founder of the Open Out festival, a new contemporary art festival with a focus on queer thematics. She also acts as editor-in-chief and writer for Nork Magazine, an arts and culture magazine based in Tromsø and with a focus on the North,

Frans Jacobi is a visual artist (b. 1960) who lives in Copenhagen and Bergen. Jacobi works with performance, film, installation, text and images. His performances and installations are often large-scale scenarios with multiple participants adressing a range of political and societal issues. Jacobi is professor in timebased media / performance at KMD since 2012. He completed his phd ‘Aesthetics of Resistance’ at Malmö Art Academy/Lunds University in 2012. Jacobi has exhibited and performed at a variety of international art institutions. He has curated exhibitions and art events, produced texts and publications often in the intend to create discussion and awareness often on issues concerning solidarity, society and environment.

Åse Løvgren (født 1975 i Bodø) er billedkunstner som bor i Bergen. Uten å legge vekt på et spesifikt medium, metode eller rammeverk for sin produksjon, diskuterer hun kulturprodusentens rolle i vår samtid. Samarbeid av forskjellige slag er ofte i kjernen av hennes virksomhet. Aktuelle prosjekter er “The Valley” laget i samarbeid med Stine Gonsholt som bruker tettstedet Dale som et prisme for å se på globale endringer i økonomi og produksjon, og “En Grundsten för Norra Djurgårdsstaden” laget i samarbeid med Kristin Tårnesvik: en leireskulptur som ble donert til FI sin fraksjon i Stockholm Stad.

Utstillingen DIVE er en ambisiøs kommentar til dagens ustabile og utfordrende samtid, fra bølgen av høyrevridd politikk, spørsmål om tilhørighet, identitet og klimaendringer til kunstig intelligens, falske nyheter og overvåking.

Den store styrken i utstillingen er hvordan kunst brukes til å utforske mening i tvetydige, komplekse problemstillinger på en måte som gir flere spørsmål enn svar. Et spesielt kjennetegn ved utstillingen er en sterk materialkvalitet med fokus på håndverk og håndverksmessige prosesser, brukt til å utforske individuelle og kollektive tema.

Hva kan kunst gjøre for å hjelpe oss til å bli mer komfortable i grå og skyggefulle områder der identitet ikke skaper et skarpt skille? Årets Bachelorutstilling i kunst setter spørsmålstegn til dette både gjennom enkeltverk, og som en kollektiv utstilling.

Utstillere:
Laurens Mikael Rohlfs, Natalie Seifert Eliassen, Thor Tao Hansen, Sandra Perez Møystad, Maja Gramstrup Andersen, Annie Christina Hom, Tilda Lene Moiseff, Dan Brown Brønlund, Sarah Frederikka Grunner-Svensson, Sofie Hviid Vinther, Ragnhild Ingedatter Gjøen, Sofie Fribo, Johanne Andersen Boye, Sigurd Aas Hansen, Nicolai Grov Diesen, Christian Wodstrup Christiansen, Christine Due Jacobsen, Kristoffer Dalsgaard Mortensen, Margrethe Emilie Kühle, Anne Gammelgaard Kristensen, Morten Magnus, Eirik Hvinden Melstrøm, Sasha Azanova, Jonas Andrén, Noah Hallström, Hannah Nyberg, Nan Embäck, Jasmine Børresen, Salka Alida Hellbacka, Stella Michelet, Sanna Albenius, Lisa Englesson Hallberg, Siri Bertling Vik, Vegard Ekberg.

Dive into DIVE!

Utstillingen DIVE er avgangsutstillingen for bachelorstudentene ved Kunstakademiet, og vises akkurat nå i ulike lokaler og offentlige rom i Møllendalsområdet. Til kveldens arrangement har vi invitert stemmer som snakker om hva vi ser og hvorfor vi ser det. Vi viser eksempel, snakker om enkeltverkene i utstillingen, ser etter linjer og fellesskap mellom arbeidene, og setter utstillingen i sammenheng med andre bevegelser i kunsten og verden.

Samtalen er mellom Marion Bouvier, Danby Choi og Frans Jacobi. Åse Løvgren leder panelet som veksler mellom norsk og engelsk.

Gratis inngang!