Which Image do You Prefer?
Bergen Assembly
17:00

SAIH (The Norwegian Students’ and Academics’ International Assistance Fund / Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond) present RADI-AID – its popular and successful campaign to challenge stereotypical representations of poverty and development in the fundraising campaigns of Norwegian NGOs.

SAIH-Bergen will be joined by representatives of Oi! – a group of young people of colour living and working in Bergen who have created a printmaking project for the Bergen Assembly 2019 exhibition that explores how images of the Global South circulating in Norway today impact the everyday lives of this country’s migrant populations.

NORSK

SAIH (Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond) presenterer RADI-AID — deres populære og vellykkede kampanje som utfordrer stereotypiske representasjoner av fattigdom og utvikling i innsamlingsaksjonene til norske frivillige organisasjoner.

SAIH får selskap av representanter for Oi!, en gruppe unge, fargede mennesker som bor og jobber i Bergen. Disse har laget et trykkekunstprosjekt for Bergen Assembly 2019s utstilling, og prosjektet utforsker hvordan nåtidens norske fremstillinger av det globale sør, påvirker hverdagen til landets befolkning med innvandrerbakgrunn.

•Presentation and discussion
•With SAIH (Norwegian Students’ and Academics’ International Assistance Fund)
•Landmark, Rasmus Meyers allé 5, 5015 Bergen
•Admission free
•In English