Plattform: Mathias Danbolt og Jane Rowley
18:30

Årets siste Plattform vil omhandle to sentrale emner innen senere tids forskning og praksis på samtidskunstfeltet; det ene handler om begrepet queer med utbredelsen av queer theory som et eget forskningsfelt, og det andre om arkivet som teoretisk begrep. Kunsthistorikerne Mathias Danbolt og Jane Rowley, som begge er aktuell som bidragsytere til utstillingen og boken ”Lost and Found. Queerying the Archive”, vil i sine foredrag belyse et mulig møtepunkt mellom disse temaene.

Utstillingen ”Lost and Found. Queerying the Archive” har blitt vist ved Kunsthallen Nikolaj i København i sommer og vises ved Bildmuseet i Umeå i 2010. Jane Rowley er co-kurator for utstillingen, og Mathias Danbolt er medredaktør og bidragsyter i den tilhørende katalogpublikasjonen.

Plattform har invitert Danbolt og Rowley til å presentere de sentrale emnene som berøres i prosjektet Lost and Found; kollektiv hukommelse og historieskriving med utgangspunkt i kjønn og seksualitet. Foredragene vil gi en introduksjon til queer theory, og relatere dette til spørsmål som handler om arkiv og tradisjoner i etablering av kanon. Hva inkluderes og hva ekskluderes når historien skrives? Hvem får sine historier fortalt?

Live stream fra kl 18:30

Mathias Danbolt er stipendiat i kunsthistorie ved Universitetet i Bergen, og redaktør av tidsskriftet Trikster – Nordic Queer Journal (trikster.net). Hans forskning fokuserer på queer aktivisme, aktivismens estetikk og alternative arkiver. Han har publisert en rekke artikler om kunst og litteratur, kjønn og seksualitet, queer theory og aktivisme i tidsskrifter som Kvinder, Køn og Forskning, Kritiker, Øjeblikket, Replikk, Trkster og FILTER – for fotografi. Han bor og arbeider i København.

Jane Rowley er MA i Women’s Studies fra York University og Master of Reasearch fra The London Consortium, hvor hun har spesialisert seg på funnet foto- og filmmateriale, og på familiearkivet som tema. Hun har regissert flere kortfilmer og dokumentarfilmer, og kuratert filmutstillingen The Female Gaze ved Kvindemuseet i Danmark. Hun var co-kurator for Hollywood Archetypes ved Odense Filmfestival i 2007, og medforfatter av Gender and Work in the Danish Film and TV Industry i 2004. Hennes tekster har blitt publisert i en lang rekke tidsskrifter og kataloger, blant andre Feminist Review, Women Photographers: European Experience (2004), Gender Furore (2007) og Law and Disorder (2008).

Plattform er Bergen Kunsthalls foredragsserie på Landmark
Plattform er støttet av Fritt Ord og Norsk Kulturråd.

Archive Trouble: Queer Art and Theory med Mathias Danbolt og Jane Rowley.