Audiatur
13:00

Lansering av H Press’ utgivelse av Claude Royet-Journouds tetralogi (1972-1997): Le renversement, Les natures indivisibles, La notion d’obstacle og Les Objets contiennent l’infini. Royet-Journoud er et sentralt navn i fransk etterkrigspoesi, og tetralogien er utvilsomt den mest omfattende oversettelsen av et samtidspoetisk verk på 00-tallet.

Opplesninger ved:
Claude Royet-Journoud (FR)
Marie-louise Chapelle (FR)
Jöel Baqué (FR)

Fransk samtidspoesi. Innledning ved Thomas Lundbo. Arrengementet foregår i Kunsthallens sal 1.