Mark Leckey: Dream English Kid
Borealis
22:30

Dream English Kid. Courtesy: the
 artist and Cabinet London

Dream English Kid 1964-1999 AD er en autobiografisk film av Turner-prisvinneren og kunstneren Mark Leckey. Den tegner et autobiografisk bilde på grunnlag av de siste 40 årene med britisk popkultur, og vises nå for første gang i Norge.

Mark Leckeys brede multidisiplinære praksis som kunstner kombinerer skulpturer, film, lyd og performance. Hans vittige og sensuelle filmer bruker ofte underrepresenterte og oversette aspekter ved britisk popkultur som tema, for å utforske idéer om personlig historie, begjær og transformasjon. Det begynte med en funnet piratkopi av en Joy Division-konsert som Leckey selv var på i 1979, og innsikten om at mange av våre personlige minner og erfaringer nå kan finnes online. Med dette som utgangspunkt forsøker Dream English Kid 1964-1999 AD å opprette en journal av alle betydningsfulle hendelser i Leckeys liv gjennom den senere delen av det 20. århundret, ved hjelp av funnede filmsnutter, reklamer og populærmusikk.

Presentert av Borealis i samarbeid med Cabinet, London.
En film av Mark Leckey i samarbeid med Film London Artists’ Moving Image Network og Arts Council England.