BAF
19:00

Gratis inngang.

Bergen Arkitektforening presenterer foredrag ved arkitektkontoret Brendeland & Kristoffersen.