Vi lager barn
Frekk Forlag
20:00

Gratis inngang!

Bli med på bokdebatt!

Hvordan har forståelsen av å lage barn endret seg gjennom 500 år i vår kultur? Hva slags kulturelle konsekvenser har nye måter å lage barn på, som eggdonasjon og surrogati?

Om boka:
“Gjennom å se på hvordan forestillinger om hvorfor vi får barn har endret seg de siste 500 årene, forsøker Oftestad å svare på noen grunnleggende spørsmål om hvordan vi tenker om livets tilblivelse. Det er en stor ambisjon, men Oftestad lykkes godt. Vi lager barn oppnår at leseren reflekterer over grunnleggende forutsetninger for å skape liv og hva som styrer oss, eller skal jeg si: Hva vi selv styrer.”

“Oftestad bør inviteres til debatter, i radio, i TV og i spaltene. Refleksjonene fortjener lesere og videre diskusjoner.” – Mathilde Fasting, Civita.

“Med denne boken har Oftestad vist hvor viktig kunnskap om historien – om hvor vi kom fra – er for å forstå de store etiske veivalgene vi står overfor i vår tid.” – Morten Magelssen, Inter Medicos

“Idéhistorien om barn og graviditet begynner som kirkehistorie og ender som sekulær samtidsdebatt. Eivor Andersen Oftestads Vi lager barn er både velskrevet og redelig.” – Kristian Hegertun, Vårt Land

Forfatter Kaj Skagen og redaktør Hilde Sandvik kommenterer “Vi lager barn. Reproduksjon gjennom 500 år” på Landmark Bergen. Innledning ved forfatter Eivor Andersen Oftestad.