BRAK
20:00

I løpet av de senere årene har spillbransjen generelt tatt i bruk musikk i langt større grad, og det er i tillegg mer fokus på spill hvor musikk spiller den viktigste rollen (Guitar Hero f.eks.). Det er også langt flere lokale band som har fått musikken sin inn på forskjellige spill, som Datarock, Ralph Myerz, Annie, Enslaved, Immortal, Casiokids og The Alexandria Quartet, og disse artistene har blitt brukt i store spill som The Sims 2, FIFA, Brutal Legend og Grand Theft Auto 4. Men, hvordan får man musikken sin inn på spill? Har artistene noe utbytte av det? Kom å få gode tips om hvordan få din musikk inn i spill fra folk som har erfaring og kunnskap fra feltet!

Om Braks bransjetreff:
I vår hadde Brak en rekke meget spennende og interessante bransjetreff hvor det ble skapt møteplasser for musikkmiljøet og de andre kulturmiljøene i Bergen.
Bransjetreffene ble svært godt mottatt fra alle kulturmiljøene, og vi har derfor valgt å fortsette treffene en gang i måneden på Landmark gjennom hele høsten. Miljøene vi setter fokus på er design, scenekunst, film og media. Det er mye som skjer innenfor alle disse miljøene, og samarbeidene blir bedre og bedre. Men vi kan alltids bli enda bedre, derfor inviterer vi til møteplassen Landmark for å se hvor vi kan bli flinkere til å samarbeide og forhåpentligvis skape bedre relasjoner mellom musikkmiljøet og de andre miljøene i byen.
Til dette bransjetreffet har vi valgt å sette fokus på bruken av musikk i spill.

Musikk møter spill:

Fra Universitetet i Bergen kommer Kristine Jørgensen som er postdoktor ved Institutt for Informasjons- og Medievitenskap, har doktorgrad fra Københavns Universitet med en avhandling om lyd i spill. Hun vil si noe om ulike måter å bruke musikk i spill, og om hva som er motivasjonen bak dette både for både spillselskaper og band.

Made Management står bak flere artister som har fått musikken sin brukt i spill, og JP Bratland kommer for å si noe om deres erfaringer med dette, som hvilken effekt det har fått for artistene, om det har generert mer avspilling eller salg og mer.

Til slutt kommer Torfinn Nergaard Andersen fra Rec90 som har lang erfaring med å selge musikk inn til reklame og TV-bransjen, og vil fortelle litt om hvordan man bør jobbe mot den type selskaper, hva man kan forvente tilbake og om effekten det kan ha.

Vel møtt til en god diskusjon på Landmark onsdag 25.11.

Brak inviterer, sammen med Bergen Mediaby, til bransjetreff – “Musikk møter spill”!