Åpning + Plattform: Knut Henrik Henriksen
18:00

Offsite: Rådhusgaten 10

18:00 Åpningen ved Rådhuset.
19:00 Artist talk med Knut Henrik Henriksen på Landmark.
20:00-03:00 Åpningsfest med DJs Ruben Nesse og Simon Opitz.

“Notes to Stones” er andre del av Bergen Kunsthalls presentasjon av Knut Henrik Henriksen, innledet i 2012 med utstillingen “Echoes”. Begge utstillingene befinner seg i en direkte relasjon til Rådhuset i Bergen, tegnet av Erling Viksjø i 1953 og oppført på 1970-tallet i arkitektens patenterte naturbetong.

Live stream fra Plattform

“”:http://www.ustream.tv/

Med stikkord som “arkitektonisk tvil” eller “arkitektonisk frustrasjon”, arbeider Henriksen i et mellomrom mellom skulptur og arkitektur. Der “Echoes” var montert på Bergen Kunsthalls fasade, som et tablå av former hentet fra Rådhuset på den andre siden av Lille Lungegårdsvannet, er “Notes to Stones” plassert i selve hjertet av Viksjøs kommunale bygning. I et uterom under bygningskroppen har Henriksen produsert en utstilling som benytter seg av grep man normalt finner i et tradisjonelt utstillingsrom, med frittstående skulpturer på pidestaller og objekter på gulv. Samtidig utnytter skulpturene uterommets spesifikke egenskaper som et offentlig sted i byrommet.

Blant arbeidene finnes skulpturen Bird hvor Henriksen benytter Viksjøs revolusjonerende teknikk for sandblåsing av betong, og den takmonterte skulpturen, Compass, som baserer seg på den eksisterende arkitekturens form, materialer og proporsjoner. Henriksen abstraherer, siterer og kommenterer spesifikke formelementer fra bygningens fasade, og oversetter disse til selvstendige arbeider med referanser til en bredere modernistisk skulpturtradisjon og til kunstnere som Constantin Brancusi og Carl Andre. “Notes to Stones” kan ses som en utvidet, kunstnerisk tolkning av Viksjøs arkitektur, samtidig som den belyser en sentral del av norsk arkitekturhistorie og kulturarv. Naturbetongen har siden 1960-tallet satt sitt preg på alt fra monumentale offentlige bygg til busskur og byromsmøbler. Utstilingene “Echoes” og “Notes to Stones” er Henriksens “temporære monumenter over Erling Viksjø og steinene hans”.

Knut Henrik Henriksen (f. 1970) bor og arbeider i Berlin.

Utstillingen er produsert av Bergen Kunsthall, og presenteres i samarbeid med Bergen Rådhus, Bergen kommune.

NOTES TO STONES