VISP: Kritikersamtaler
19:00

Til tross for et stadig økende antall utstillinger i Bergen og høy aktivitet i hele kunstfeltet opplever færre og færre kunstnere og gallerister at deres utstillinger får den ønskede oppmerksomheten i media, den kritiske tilbakemeldingen, hverken lokalt eller nasjonalt. VISP ønsker å sette et kritisk blikk på pågående utstillinger i byen og samler aktuelle kritikere til et panel der de vil diskutere, krangle og være dypt uenige/enige om kunsten som presenteres for kunstpublikummet.

Mai er jo også kjent som kanskje den mest aktive utstillingsperioden i Bergen, så det burde være nok å snakke om.

Grethe Melby er moderator, i panelet Arne Skaug Olsen (Billedkunst, Kunstkritikk m.m), Rasmus Andreas Hungnes (Billedkunst, Kunstkritikk m.m) og Øystein Hauge (BT).

Velkommen til VISPs aller første Kritikersamtaler.