Grunnlovens miljøparagraf
18:00

Sted: Formidlingsrommet i 2. etasje, Bergen Kunsthall
Gratis inngang!

Foredrag ved Pål W. Lorentzen:
Kan vi med Grunnloven i hånd kreve en mer ansvarlig norsk klimapolitikk?

“Enhver har Ret til et Milieu som sikrer Sundhed og til en Natur hvis produktionsævne og Mangfold bevares. Naturens Ressourcer skulle disponeres ud fra en langsigtig og alsidig Betragtning, der ivaretager denne Ret ogsaa for Efterslægten.” (Grl. § 110 b)

Pål W. Lorentzen er høyesterettsadvokat og styreleder i Norsk Klimastiftelse. Han etterlyser en sterkere rettslig forståelse av dagens miljø- og klimautfordringer i et generasjonsperspektiv.

Møtet er åpent for alle interesserte. Etter foredraget (ca. 30 min.) blir det høve til uformell samtale over en kopp kaffe. Kunstnerisk innslag.

Finn oss på facebook: www.facebook.com/Besteforeldreaksjonen.Bergen.Hordaland

Arrangør: Besteforeldrenes klimaaksjon I Bergen & Hordaland

Besteforeldrenes klimaaksjon Bergen/Hordaland: foredrag om Grunnlovens miljøparagraf ved Pål Lorentzen