AVLYST: Plattform: Lars Bang Larsen
18:30

Boklansering og foredrag. Lars Bang Larsen – “Notes on Print and the Materiality of Affect”. Innledning ved Steinar Sekkingstad

Våren 2012 presenterte Bergen Kunsthall utstillingen “Brannon, Büttner, Kierulf, Kierulf, Kilpper”. Utstillingen kan sees som del av en rekke gruppeutstillinger i Bergen Kunsthall som skiller seg fra tradisjonelle temautstillinger gjennom å etterstrebe en friere presentasjon av enkeltkunstnere som kan sies å ha et innbyrdes slektskap, og hvor utstillingen inviterer til både parallelle og motstridende lesninger i de romlige møtene som oppstår mellom arbeidene.

I denne utstillingen inngikk fem kunstnere som alle har plassert grafiske trykketeknikker i sentrum for en ellers sammensatt og svært variert kunstproduksjon. 

Utstillingen diskuterte det man kunne kalle “kommunikasjonens materialitet”, og samtidig det flytende og ustabile ved de kommuniserte tegnenes mening. De fem kunstnerne benyttet alle av grafiske og trykte medier med kombinasjoner av tekst, illustrasjon og bilde. Bruken av disse mediene befinner seg likevel hos disse kunstnerne i et uavklart forhold, hvor teksten, språket, illustrasjonene og selve det materielle mediet som alle disse tegnsystemene formidles gjennom, settes opp mot hverandre i ofte motstridende og gåtefulle sammenstillinger.

I etterkant av utstillingen fulgte en publikasjon som dokumenterte utstillingen og som også inneholdt et nytt essay av Lars Bang Larsen, med tittelen “Circles With Another Centre Than Itself, Notes on Print and the Materiality of Affect”.

Til kveldens plattformarrangement ønsker vi å markere en “forsinket lansering” av boken, ved å invitere Lars Bang Larsen til å holde et foredrag basert på essayet i boken.

Lars Bang Larsen (f. 1972) er kunsthistoriker og kritiker. Han har co-kuratert gruppeutstillinger som “A History of Irritated Material,” Raven Row, London (2010), “Populism,” Stedelijk Museum, Amsterdam (2005), “La insurrección invisible de un millón de mentes,” Sala Rekalde, Bilbao (2005), and “The Echo Show,” Tramway, Glasgow (2003), m.fl. Blant hans bokutgivelser er Sture Johannesson (2002), The Model: A Model for a Qualitative Society, 1968 (2010) og The Critical Mass of Mediation (med Søren Andreassen), 2012.

Foredraget holdes på engelsk.

Plattform er Bergen Kunsthalls foredragsserie. Støttet av Fritt Ord

Arrangementet streames live på kunsthall.no

Se tidligere foredrag i serien her

Plattform denne uken må dessverre avlyses på kort varsel.
Vi beklager dette, og håper at vi kan gjennomføre arrangementet ved en senere anledning.