Yearly reports

Installation view from In the Year of the Quiet Sun, The Otolith Group 2014.

Generalforsamlingen er grunnfjellet i driften av Bergen Kunsthall. Medlemmer har stemmerett ved generalforsamlingen. Her velger våre medlemmer sammensetningen av styret, rådet og valgkomitéen, og godkjenner årsberetning og regnskap. Samtidig får medlemmer kunnskap om foreningens planer og kommende utstillingsprogram, og kan selv ytre egne synspunkter og ideer.

2021

Forslag endring i vedtekter
Revisjonsberetning for Bergens Kunstforening 2021
Årsregnskap 2021
Årsrapport 2021