Stedsspesifikt prosjekt - lyd og bevegelse på et sted, høst 2013

Elever fra flere skoler i Bergen undersøkte lyd og bevegelse på et sted. Observasjoner av mennesker, dyr, kjøretøy, ol. bevegelser på et sted ble registrert i et eget skjema, hvor himmelretningene ble retningslinjene for registreringen. Lyd på stedet ble tatt opp, og senere bearbeidet av Jonas. Prosjektet ble avsluttet med en utstilling i Bergen Kunsthall, hvor vi viste en fotoserie, en lydinstallasjon, og hvor barnas registreringer ble satt sammen til en video.