Sigrun Åsebø: Lovnader om lykke - Mari Slaattelid og rekonseptualiseringen av maleriet

Plattform har gleden av å invitere til et foredrag av Sigrun Åsebø, i forbindelse med Festspillutstillingen 2019 «Kystverket» av Mari Slaattelid.

“Katalogen til årets Festspillutstilling har samme tittel (Templates) som en pågående serie malerier Mari Slaattelid startet i 1996. Denne serien kan leses som et typisk eksempel på en konseptuell tilnærming til landskapsmaleri og maleri generelt hos Slaattelid. Jeg vil i dette foredraget forsøke å kaste lys over utvalgte verk fra Mari Slaattelids kunstnerskap med utgangspunkt i tittelen på en annen maleriserie, Promesse de Bonheur (2010-2012) som blant annet ble vist på Voss i 2011. Selv om vi gjerne kan si, som Hans-Jakob Brun understreket for mange år siden, at Slaattelid lager kunst som reflekterer over kunsten, så mener jeg det også er en underliggende kjærlighet til maleriet som tradisjon, teknikk og tankerom som gjør maleriene hennes så fascinerende. Foredraget vil også reflektere omkring hvordan Slaattelid i sitt arbeid med maleriet som tradisjon åpner for nye forståelser av hva forholdet mellom maleri, landskap og også femininitet kan være”.

Sigrun Åsebø er førsteamanuensis i kunsthistorie ved Universitetet i Bergen. Hun disputerte i 2011 med PhD-avhandlingen «Femininitetens rom og kvinnekroppens grenser: Å lese kunstens historie med A K Dolven og Mari Slaattelid», som ser på Mari Slaattelids kunstnerskap fra et kjønnsforskningsperspektiv. Forskningen tar for seg feministisk teori, kjønn, kroppslighet og identitet både historisk og i et samtidskunstperspektiv. Åsebø er medstifter av Nordisk nettverk for kjønn- og mangfold i kunstmuseet og har i flere år også arbeidet som kunstkritiker.

Plattform er Bergen Kunsthalls egen forelesningsserie knyttet til vårt utstillingsprogram og øvrige samtidige diskusjoner. Støttet av Fritt Ord.

10. August 2019 Kl.: 14:00