Platform: David Joselit

I høstens utstillingsprogram har Bergen Kunsthall presentert to utstillinger hvor maleriets posisjon som medium på samtidskunstscenen har blitt berørt. Først i Ida Ekblads separatutstilling med maleri og skulptur, og mer eksplisitt i høstens siste utstilling med de fire kunstnerne Nikolas Gambaroff, Michael Krebber, R.H. Quatyman og Blake Rayne.

Som en del av en kontekstuell ramme rundt disse utstillingene (som også innbefatter to nye publikasjoner) har vi invitert den amerikanske professoren i kunsthistorie David Joselit til Plattform. Joselit har gjennom flere artikler det siste året frembrakt et spissformulert og provokativt perspektiv på det samtidige maleriet. Teksten ”Painting beside itself”, publisert i tidsskriftet October (nr. 130, Høsten 2009), er allerede å regne som en referansetekst som stadig flere kritikere og skribenter refererer til. I anledning høstens utstillinger i Bergen Kunsthall, har vi invitert Joselit til å presentere og utdype perspektivene i essayet ”Painting beside itself” og begrepet ”transitive painting” som han lanserer i denne teksten.

Som forsker og kritiker har David Joselit arbeidet med sentrale perioder i den moderne kunsten, fra Dada-bevegelsen på begynnelsen av 1900-tallet til fremveksten av globaliseringen og nye media i løpet av det forrige hundreåret. Hans siste bok, Feedback: Television Against Democracy (MIT Press, 2007), omhandler videokunstnere og aktivisters bruk av fjernsynsmediet siden 1960-tallet. Boken Infinite Regress: Marcel Duchamp 1910-1941 (October Books; MIT Press, 1998) har på sin side blitt stående som et helt sentralt verk innen nyere tids Duchamp-forskning.

David Joselit var kurator ved The Institute of Contemporary Art i Boston mellom 1983 og 1989, hvor han blant annet co-kuraterte utstillingene “DISSENT: The Issue of Modern Art in Boston,” (1985) “Endgame: Reference and Simulation in Recent Painting and Sculpture” (1986) og “The British Edge” (1987). Han fikk sin Ph.D. i kunsthistorie fra Harvard I 1995, og underviste ved University of California, Irvine frem til 2003. Han er i dag “Carnegie Professor of the History of Art” ved Yale, og en av redaktørene av tidsskriftet October.

Plattform er Bergen Kunsthalls foredragsserie
Se videoarkiv fra tidligere Plattformarrangementer på www.kunsthall.no

Plattform er støttet av Fritt Ord