Online Opening Ceremony: Joar Nango - Festspillutstillingen 2020

Joar Nango
Festspillutstillingen 2020
4.9. – 8.11. 2020

Åpningsseremoni på nett / Online Opening Ceremony:
Aili Keskitalo, Sametingspresident
Axel Wieder, direktør Bergen Kunsthall
Joar Nango, Festspillkunstner 2020

Av hensyn til smittevern vil åpningsseremonien kun foregå digitalt på våre nettsider, Facebook og Vimeo. Følg lenken.

Out of concern for infection the opning ceremony will only take place digitally on our website, Facebook and Vimeo.

Utstillingen holder åpent 13:00 – 20:00 med gratis inngang denne dagen. / The exhibition will be open with free admission 13:00 – 20:00.

Directed by: Jonas Skarmark
Produced by: Sofia Marie Hamnes/Scott Elliott
Camera: Sofie Vestad

Online