MYLDER: Joar Nango og Martin i Festspillutstillingen 2020

Mylder ble for første gang arrangert i 2010, og har etter hvert blitt et fast arrangement i Bergen Kunsthall. Arrangementet tilbys barn i grunnskolen i Bergen, og knyttes vanligvis til masterutstillingen i kunst ved Fakultet for kunst, musikk og design, UiB. Vi inviterer en av byens yngre kunstnere til å produsere og gjennomføre et verksted for barn, samt kuratere en avsluttende utstilling av barnas arbeider. Deltakende barn får først en omvisning i Masterutstilling i kunst, og påfølgende verksted i samarbeid med invitert kunstner. På denne måten gis barn et unikt innblikk i hvordan en kunstner arbeider. Videre får de selv delta i en kunstnerisk produksjon, følge hele prosessen fra ide til ferdig verk, og får slik konkretisert teori og diskusjon gjennomført i omvisningen.

Mylder 2020 ble for første gang knyttet til årets festspillutstilling av Joar Nango. På grunn av covid 19 lagde vi en digital omvisning med Nango og Martin.

Med:
Martin Vestbøstad Pedersen
Joar Nango
Hilde Marie Pedersen

Regi og foto: Andrea Grundt Johns

Av: Andrea Grundt Johns og Hilde Marie Pedersen

Takk til Joar Nango, Martin Vestbøstad Pedersen, DKS Bergen