Jef Geys - En omvisning i utstillingen - Episode 2

Velkommen til en omvisning i Jef Geys med kurator Steinar Sekkingstad og formidlingsleder Hilde Marie Pedersen.

Den belgiske kunstneren, Jef Geys (1934–2018), arbeidet med en kontinuerlig problematisering av kunstens rolle og dens definisjoner. Med verker laget i samarbeid med skoler, verksteder, gårder, museer, kafeer og barer, er hans kunstproduksjon tett sammenvevd med egen biografi og knyttet til en lokal situasjon, hvor hans praksis omfavner både populærkultur, moderne kunst og det tilsynelatende banale.

Denne første større presentasjonen av Jef Geys i Skandinavia forsøker ikke å gi en fullstendig oversikt, noe som ville være nærmest umulig i møte med et kunstnerskap som hele tiden stiller grunnleggende spørsmål ved gjeldende konvensjoner for kunstens presentasjonsformer og verkets ulike kretsløp i kunstfeltet. Utstillingen fokuserer på utvalgte aspekter som er spesifikke for kunstnerskapet, blant annet pedagogikk, arkitektur og kunsthistorie. Gjennom ulike kapitler vil utstillingen presentere historisk sentrale verk, sjeldent viste gjenstander og et rikt arkiv-materiale. Utvalget fokuserer på Geys’ bruk av ulike produksjons- og distribusjonssystemer, hvor både skolen, verkstedet, rurale omgivelser og kunstverdenen selv er sentrale. Disse distinkte «systemene» benyttes av Geys som en måte å stille spørsmål ved kunstnerisk opphav og identitet på, men også til å undersøke ulike kretsløp hvor mening og kunnskap produseres og distribueres. Utstillingens oppbygning reflekterer Geys’ egen tilnærmingsmåte; en form for «alle tings likeverdighet», eller en jevnbyrdig interesse for ulike deler av samfunnet, både høy- og lavkultur, profesjonell og amatør.

Kuratert av Axel Wieder og Steinar Sekkingstad. Research av Sofie Dederen.

Medvirkende i omvisningen:
Kurator Steinar Sekkingstad og formidlingsleder Hilde Marie Pedersen
Manus: Hilde Marie Pedersen
Foto: Andrea Grundt Johns
Still-foto: Thor Brødreskift
Redigering: Jonas Skarmark
Musikk: Building Instrument