Barnehager

Methodology

We emphasize art communication where concepts such as dialogue, experience and activity are important. Together with the children, various phenomena in contemporary art are discussed and studied. Our mode of communication consists of a theoretical and a practical part. In the practical part, we take up various artistic expressions that the students have learned about in the exhibition and work further with these. Our goal is that conversation and concretization should increase understanding of contemporary art and expand the children’s communicative competence within the field of art.

Formidling tidligere utstillinger. Foto Bergen Kunsthall ©Bergen Kunsthall
Mediation with Varden Skole, The Ocean 2021. Photo Thor Brødreskift ©Bergen Kunsthall
 • 29. mai – 20. aug.
  Festspillutstillingen 2023 – Camille Norment

  Årets Festspillkunstner er Camille Norment, som arbeider med lyd, skulptur, tegning og video. Norment er også komponist og musiker, noe hun tar med seg når hun jobber med kunsten sin. I mange år har hun vært opptatt av hvordan lyd forplanter seg i et rom, og hvordan arkitekturen og menneskene i rommet kan ha innvirkning på lyden. I Bergen Kunsthall vil hun utforske dette videre og fylle salene med lyd, blant annet vil tonen fra en stor skulptur stående midt i vårt største rom være viktig for opplevelsen av utstillingen. Hele kunsthallens arkitektur vil fungere som et stort instrument, noe som kan bli veldig spennende å gå inn i.

  VERKSTED
  Barna skal arbeide med lyd på et sted. Vi skal ut på Festplassen eller under tak ved Grieghallen og finne ut av lydene på disse stedene. Hvilke lyder hører vi, og kan vi skille lydene fra hverandre? Er det en spesiell lyd som vi kan si er typisk for akkurat det stedet?

 • 30. jan. – 9. apr.
  Oscar Tuazon – Water School

  1t

  Vann er viktig for den amerikanske kunstneren Oscar Tuazon. I 2018 startet han opp Los Angeles Water School, som tar utgangspunkt i at vann er bindevevet mellom mennesker og deres omgivelser. Tuazon er opptatt av et bærekraftig levesett, og har kombinert undersøkelser om vann med arkitektoniske strukturer. I Bergen Kunsthall vil han fylle salene med paviljonger vi kan gå inn i, utforske og se ut av gjennom vinduer med tegninger risset inn i. En skulpturell fontene av tre vil bli et viktig element i utstillingen. På grunn av den vil lyden av vann ligge som et bakteppe for de fortellingene om vann vi blir presentert for.

  VERKSTED
  Denne delen vil være et tegneverksted, hvor barna med sine tegninger skal sette søkelys på hva som kan hindre vann i å renne fra et sted til et annet.

 • 4. jan – 27. mars
  File Under Freedom

  Tid: 1,5 t

  Årets første utstilling er en stor gruppeutstilling med kunstnere og musikere som undersøker begrepet frihet, i hovedsak gjennom improvisasjon. Utstillingen vil romme alt fra malerier, tekstil, skulpturelle installasjoner, film-og video, grafiske arbeider og fotografier.

  Ofte bruker vi ordet improvisasjon om noe som er helt uforberedt, men i både musikk og kunst brukes det på en litt annen måte. Der er improvisasjonen gjerne et resultat av grundige forberedelser. I omvisningen skal vi snakke nærmere om hva frihet og improvisasjon kan være, noe vi skal utforske videre i verkstedsdelen.

  VERKSTED: Improvisasjon med maling, blyant og blekk på papir. Annet materiale kan dukke opp underveis.

  MÅL: Barnet skal gjennom ulike øvelser på papir få en forståelse av hvordan improvisasjon kan brukes i kunstsammenheng.

 • HELE ÅRET
  Bli med å utforske skulpturene i byparken!

  Bergen Kunsthall er plassert midt i Byparken i Bergen, omgitt av mange skulpturer som man gjerne går forbi daglig uten egentlig å se dem. Alle har sin historie, og flere av dem viser også til vår by sin historie. Gjennom en tur i parken rundt Lille Lungegårdsvann skal vi bli nærmere kjent med flere av skulpturene, samt kunstnerne bak. Skulpturene i parken viser en utvikling fra den helt tradisjonelle skulpturen til den modernistiske, noe vi skal gå nærmere inn på. Vi skal i tillegg snakke om offentlig skulptur generelt, og snakke litt om debatten som alltid oppstår når det gjelder utsmykking i byen. Dette er også en fin åpning for et videre arbeid om Bergens historie, eller barna kan jobbe videre med skulptur og kunstnere i barnehagen.